Post a Comment

Featured Post

Doa Sesuai Sunnah (Senjata Bagi seorang Muslim)

Secara Etimologi Secara Etimologi Doa merupakan mashdar dari kata KERJA (fi’il).Ibnu Manzhur Berkata, “Da’ar Rajulu du’aawan wa du’aa’...